• تلفن: 88785018-021
  • ایمیل: Behzad1404@yahoo.com

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران ، گاندی جنوبی ، خیابان پانزدهم، پلاک 16 ، واحد 13

کد پستی:   1517894538

تلفن:          88209840 – 88785018 (021)
دورنگار:      88209841 (021)
پست الکتریکی:    info@pyramid-eng.com
آدرس سایت:        pyramid-eng.com