مجتمع مسکونی مژده

تاریخسال 1396
شهرتهران
طراحی نما

معرفی پروژه

طرح نما به صورت نئوکلاسیک طراحی شده و از سنگ تراورتن بوده و در خط آسمان از سنتوری استفاده شده است.

نوع سر ستون های نیمه در نما از نوع ایونیک بوده و این نما به تأیید کمیته نمای شهرداری منطقه یک رسیده است.

محوطه سازی و حیاط این ساختمان در ارتفاع سه متری بوده و برای ورود به حیاط از پلکان استفاده شده است.