عمارت فتاح

تاریخ 1396
شهرنهران
طراحی نما و محوطه سازی

معرفی پروژه

این بنا شامل 5 طبقه روی زیرزمین و پیلوت قرار گرفته است. 

نمای این پروژه از آجر با استفاده از آرائه های آجری ترکیب بندی شده است. این نما و محوطه سازی در کمیته نما تأیید و به عنوان دومین طرح برتر سال 1396 در شهرداری منطقه 6 برگزیده شده است.

متریال استفاده شده در این طرح صرفاً آجر بوده و پنجره ها به سبک ارسی زعفرانی رنگ طراحی شده است که هارمونی ضربی با بنای آجری دارد.