مجتمع آویشن

تاریخ1387
شهرتهران، الهیه
طراحی معماری داخلی ، طراحی نما

 

معرفی پروژه

طراحی داخلی و نمای این پروژه توسط مهندسان مشاور پیرامید پایدار آریا صورت پذیرفته و  نظارت کامل بر اجرای آن نیز صورت گرفته است. نمای طراحی شده برای این پروژه از نمای نئوکلاسیک الگو گرفته شده است.